Uitbreiding Muziekcentrum Aurora

   

Aurora heeft een grote rol in het muzikale en maatschappelijke leven in het dorp. Om deze rol te kunnen blijven spelen, is een ingrijpende verbouwing van Muziekcentrum Aurora nodig. Naast een uitbreiding van de grote zaal zullen er drie nieuwe lesruimten komen, zodat er beter en gelijktijdig les kan worden gegeven.  We zorgen er voor dat kinderen betere muziekles in het dorp kunnen krijgen.


Impressie van het muziekcentrum na verbouwing

Er zijn nog meer afbeeldingen van het muziekcentrum beschikbaar na de uitbreiding. Er ontstaat een volwaardig multifunctioneel gebouw. Optredens, repetities en lesactiviteiten kunnen tegelijk plaats vinden.

Daarnaast wordt de akoestiek en daarmee de geluidsbescherming voor de muzikanten binnen het gebouw verbeterd, zodat er op een hoger niveau muziek gemaakt kan worden. Zo groeien we ook in kwaliteit.

Tot slot heeft Muziekcentrum Aurora een energieneutrale ambitie. We willen van het gas af, betere isolatie, zonnepanelen, vloerverwarming en een klimaatbehandeling met warmtepomp. Hiermee bereidt Aurora zich voor op de toekomst.

Om dit allemaal te kunnen realiseren is een geldinzamelingsactie gestart. Met uw donatie doet u met ons mee en kunt u hier een blijvende bijdrage aan leveren. Ook dat is een vorm van duurzaamheid.

Werk in uitvoering…

Actuele informatie over de uitbreiding van het muziekcentrum vindt u op de eigen website van Harmonie Aurora.