Steun ons met een lening!

U kunt een grote bijdrage leveren aan de uitbreiding van het muziekcentrum door een lening te verstrekken aan Aurora. Dit gebeurt door middel van een certificaat. Het betreft een renteloze achtergestelde lening. U kunt hier het inschrijfformulier downloaden:

Vanaf 2021 zullen jaarlijks 10% van de uitgegeven certificaten worden afgelost volgens een vooraf vastgesteld schema. Het betreft een renteloze lening. Gegeven de huidige rentestand bij de banken is dit renteverlies echter beperkt en een mooie investering in het Muziekcentrum.

Hoewel beperkt, zijn er zijn risico’s bij het aangaan van een certificaat van lening. Zie de bijgesloten prospectus voor meer informatie en de voorwaarden voor deze lening:

Natuurlijk blijven we ook gewoon doorgaan met het werven van donaties, fondsen en het verkrijgen van gelden op andere wijze. Zoals ook in de prospectus staat benoemd, kan het bestuur altijd besluiten om over te gaan tot het vervroegd aflossen van certificaten, mocht de financiële situatie dat toestaan.

Mochten er vragen zijn, stel deze dan gerust via bestuur@harmonie-aurora.nl.

Alvast dank voor het in overweging willen nemen van deelname aan deze uitgifte.